Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Φλώρινας συμμετείχαν στην συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού  οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Φλώρινας με θέμα: "Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών". Η Λ.Ε.Δ.Φ. ως εθελοντική οργάνωση που ανήκει στη πολιτική προστασία συμμετέχει από της ιδρύσεώς της το 2008, ανελλιπώς σε όλα τα συντονιστικά όργανα του Δήμου Φλώρινας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  και θέτει στη διάθεση τους 15 πιστοποιημένα μέλη της στη δασοπροστασία - δασοπυρόσβεση, για την αντιπυρική περίοδο.
Την φετινή περίοδο με ενέργειες του τμηματάρχη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας και μετά από εισήγηση του Δ/του Π.Υ. θα αξιοποιηθεί και το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Φλώρινας επανδρωμένο από εκπαιδευμένα μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Φλώρινας.