Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΔ

 Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011 09:00
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΕΔ, άρθρο 23, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας κατά τη συνεδρίασή του της 15 Ιανουαρίου 2011 αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευσή μας να γίνει την 20ή Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αμύνης αριθ. 1, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (όπως συμβαίνει συνήθως), η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση στο εστιατόριο της Λέσχης Αξιωματικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.    Εκλογή προέδρου και γραμματέως της ΓΣ
2.    Λογοδοσία πεπραγμένων
3.    Απολογισμός και ισολογισμός της οικονομικής διαχείρισης
4.    Έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής επιτροπής
5.    Έγκριση της οικονομικής διαχείρισης
6.    Έγκριση προϋπολογισμού νέας χρήσεως
7.    Καθιέρωση και χρήση διακριτικών στολής κλπ
8.    Κατάθεση προτάσεων για το τρέχον έτος
9.    Προσδιορισμός των κύριων αξόνων του τρέχοντος έτους
10.    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και νέας ΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου